LEGION-PL

Vital Core Reservoir

Czas do rat:
15-20 minut

Raty:
4x - battleship - nos
4x - frigates - remote rep, nos 

Obrażenia od rat: --- 2,237 DPS ---
Blue Loot: ----------- około 60 milionów --- + salvage

Gazy:
500 -    (2500m3)
6000 -  (60000m3)

Wartość: 
C-320 i C- 540 są najdroższymi gazami w wh.
Gazy zasysamy według: 
Fuzzwork isk/m3