LEGION-PL

Vast Frontier Reservoir

Czas do rat:
15-20 minut

Raty:
4x - cruisers
6x - cruisers - web, nos 

Obrażenia od rat: --- 476 DPS ---
Blue Loot: ----------- około 29 miliony --- + salvage

Gazy:
1000 -  (2000m3)
5000 -  (25000m3)


Gazy zasysamy według: 
Fuzzwork isk/m3