LEGION-PL

Token Perimeter Reservoir

Czas do rat:
15-20 minut

Raty:
2 x  - frigate - web
1 x - cruiser - nos 

Obrażenia od rat: --- 75 DPS ---
Blue Loot: ----------- około 1.8 miliony --- + salvage

Gazy:
3000 -  (3000m3)
1500 -  (1500m3)


Gazy zasysamy według: 
Fuzzwork isk/m3