LEGION-PL

Sizeable Perimeter Reservoir

Czas do rat:
15-20 minut

Raty:
3 x  - frigates -- Neut  
3 x      - frigates 

Obrażenia od rat: --- 87 DPS ---
Blue Loot: ----------- około 2.4 miliony --- + salvage

Gazy:
1500 -
3000 -

Wartość: 
Gazy zasysamy według: 
Fuzzwork isk/m3