LEGION-PL

Minor Perimeter Reservoir

Czas do rat:
15-20 minut

Raty:
2 x  - cruisers  

Obrażenia od rat: --- 80 DPS ---
Blue Loot: ----------- około 2 miliony --- + salvage

Gazy:
3000 -
1500 -

Wartość: 
Gazy zasysamy według: 
Fuzzwork isk/m3