LEGION-PL

Bountiful Frontier Reservoir

Czas do rat:
15-20 minut

Raty: 
6 x  - frigates -- web 
4 x  - cruisers  

Obrażenia od rat: --- 362 DPS ---
Blue Loot: ----------- około 20 milionów --- + salvage

Gazy:
5000 -  (10.000m3)
1000 -  (5000m3)


Gazy zasysamy według: 
Fuzzwork isk/m3