LEGION-PL

Barren Perimeter Reservoir

Czas do pojawienia się rat:
15-20 minut

Raty: 
3 x -- frigates
2 x -- frigates

Obrażenia od rat: --- 74 DPS ---
Blue Loot: ----------- około 2 miliony --- + salvage
Gazy:
3000 - (3000m3)
1500 - (1500m3) 


Gazy zasysamy według: 
Fuzzwork isk/m3